Österdalälven

 

Älven passerar genom Älvdalen på sin väg till Siljan. Den har sina källflöden i Norge och i norra dalarnas fjällvärld.

Den sträcka som ligger inom Älvdalens fvo är c:a 23 km lång. Från Oxberg till Åsen. Sträckan är mestadels grund och mycket lättvadad. Många fina fiskeplatser längs båda älvstränderna.

Den mest intressanta sträckan för flugfiskare är från Älvdalens kyrkby och norr ut upp till Åsen. Här finns ett flertal öar och sidofåror som erbjuder ett bra och omväxlande fiske ända in i December (om vädret tillåter).

I och med att de uppströms liggande kraftverken i Åsen och Trängslet har bottentappning får älven en jämn temperatur under i stort sett hela året, detta gör också att isen aldrig lägger sig. På grund av dessa förhållanden har fisken en mycket god tillväxttakt och vi en lång fiskesäsong. Det gör också att älven är ganska kall, året runt, och neoprenvadare eller ordentliga yllebenkläder är att rekommendera.

Minimitappning från ovanliggande kraftverksdammar är satt till 25 kubikmeter per sekund. Vilket betecknas som mycket lågt. Normal vattenföring är 35 – 60 kubik. Hög nivå 70 – 120, över detta är mycket högt och fisket blir svårt, näst intill omöjligt.

Torrflugefisket kommer normalt sett igång i mitten av Mars i de icke strömmande delarna av älven. Den 16 maj öppnas även de strömmande partierna för fiske.

ÖRING FREDAS FROM. DEN 1 SEPTEMBER MEN HARRFISKE MED FLUGA ÄR TILLÅTET FRAM TILL 31 DECEMBER.