STRÖMMANDE VATTEN

LÄS MER OM VÅRA STÖMMANDE VATTEN HÄR

Välkommen att utforska mer än 200 km strömmande ädelfiskvatten!

Från den mytomspunna Rotälven med sin skygga öring till de ensligt belägna Tennån och Vanån. Det är inte för inte som flugfisket blivit något av Älvdalens adelsmärke.


Älvdalens FVOF är nu sysselsatt med fältundersökningar om vattnens nuvarande status. Inventeringsarbetet har som uppgift att tjäna som underlagsmaterial för framtida åtgärdsförslag.

Maskmete är en urskiljningslös metod, då den slår mot alla storlekar av fisk. De skador som metoden tillfogar små uppväxande öringar är av allt att döma letala (dödliga). Detta får till följd att ingen eller en mycket liten föryngring sker.

Några tips till er som maskmetar, om ni inte kan tänka er en annan fiskemetod t.ex. spinn eller fluga:

Använd större krokar, helst utan hulling.
blöt alltid händerna innan ni tar i fisken, detta för att inte skada fiskens slemskikt vilket annars kan leda till svåra infektioner som gör att fisken dör.
sätt tillbaka fisken snabbt och varsamt.
fiska inte i grunda partier där öringsmolten har sina uppväxtlokaler.
Med det sagt; Välkommen till Älvdalen och…

SKITFISKE PÅ ER!!