Vanån

 

ÅN HAR SITT KÄLLFLÖDE I ÄLVDALENS NORDVÄSTRA HÖRN OCH RINGLAR SIG SEDAN SÖDERUT I OMRÅDETS VÄSTRA PARTIER, LÄNGD CIRKA 3,5 MIL.

Ån har en skiftande karaktär med allt ifrån lugna sel till starkt forsande partier. Vattnet är mycket ensligt beläget och området är sällan besökt. Trots detta är Vanån lättillgänglig tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Trots närvaron av gädda finns starka harrbestånd i nästan hela ån. Varje år berättas det om harrar runt kilosstrecket.

Fiskarter som fiskas i systemet är harr, öring, gädda, abborre och en del vitfisk, främst id och brax.