VILDCAMPING

 

I Älvdalen finns möjligheten att campa mitt i naturen.

Känslan av att i genuin vildmark med ett rikt djur- och växtliv framför fötterna övernatta med husvagn, husbil eller i tält kan inte bra nog med ord beskrivas, det måste upplevas.

För att på bästa sätt bevara och skydda den känsliga miljön efter vattendragen har kommunen beslutat om reglerad camping inom vissa områden.
Längs Österdalälven ligger ett antal särskilt iordningsställda lägerplatser, som är utrustade med toaletter, slogbodar med eldstäder och ved samt informationsskyltar.

Längs älven, mellan vägarna, är camping förbjuden annat än på angiven plats.
I övriga områden kan man vildcampa inom Allemansrättens regler, vilket innebär att man får vildcampa ett dygn på samma ställe utan markägarens tillstånd. Målet är att skydda vår fantastiska natur och skapa ett långsiktigt sunt nyttjande, så att vi även i framtiden kan erbjuda våra gäster ren luft och en rik och oförstörd natur.

Utöver den hänsyn som gäller enligt allemansrätten, uppmanas besökare att följa övriga ordningsregler.

 • Sopor läggs i avsedd behållare.
 • Visa hänsyn till andra besökare vid lägerplatsen.
 • Håll hundar kopplade.
 • Elda endast på anvisade platser.
 • Parkering skall ske så att övrig trafik eller verksamhet ej hindras.
 • Lämna området som du vill finna det.
 • Uppställningen på dessa lägerplatser är avgiftsbelagd.
 • Avgiften erläggs i automater som finns vid varje anläggning.
 • Kvittot fästs på väl synlig plats på fordon eller tält.
 • Övernattning i lägerplatsernas slogbodar är ej tillåten.
 • Registrerade campingplatser i kommunen inom det reglerade området
  berörs inte av campingföreskrifterna.
 • Huvudman för lägerplatserna är Älvdalens Kommun 0251-31300.
Grunderna i Flugfiske | Kurs på Älvdalen fiske i Dalarna

Campingen

– här på Älvdalens camping råder lugnet