Tennån

ÅN HAR SITT KÄLLFLÖDE STRAX ÖSTER OM LÖVNÄS OCH MYNNAR SEDAN I VANÅN, CIRKA 4 MIL SÖDERUT.

Den ändrar ofta karaktär, allt från lugnvatten och myrstränder till grunda steniga strömmar i tjock granskog.

Fallhöjden är något låg, totalt sett. Vilket gör att de lugnare sträckorna är något vanligare än de mera strömmande partierna. Åtkomligheten är mycket god och bilväg finns intill vattnet på nästan hela sträckan.

Fisket i Tennån har vildmarkskaraktär och området får betecknas som mycket ensligt. Det är öring som dominerar i de strömmande partierna och gädda förekommer i de lugnflytande, där även abborre finns.

Enstaka rapporter om harrfångster inkommer ibland till fiskecentret, då från fiskare som fiskat i åns södra delar.