17/8-2023

Vattentappning: 192 m3

Kläckningar: Baetis, Ignita, Caddis, gul / brun forsslända (spor), svart / oliv bäckslända.

Aktuell information: Extremt högt flöde i Österdalälven (192 m3). Fortfarande lite högt i Rotälven (32 m3) och övriga mindre strömvatten.