18/8-2023

Vattentappning: 214 m3

Kläckningar: Baetis, Ignita, Caddis, gul / brun forsslända (spor), svart / oliv bäckslända.

Aktuell information: Extremt högt flöde i Österdalälven (214 m3). Fortfarande högt i Rotälven (45 m3) och övriga mindre strömvatten.