25/9-2020

Vattentappning: Varierande

Kläckningar: Bäcksländor, Caddis, Baetis, Ignita.

Generellt fiskeförbud råder i nedan uppräknade sjöar och tjärnar inom Älvdalens fiskevårdsområde
från och med den 25 september till och med den 30 november 2020 på grund av höstplantering av
fisk:
Ingeborgstjärn, Havtjärn, Stora och Lilla Knäsjön, Kråkbodtjärn, Lilla Blästtjärn, Brynåstjärn, Djustjärn,
Märråtjärn, Lomtjärnarna, Tangeråstjärn, Svartgessi, Toraldtjärn, Lomtjärnarna, Lövtjärn,
Digerbergstjärn, Rotsjön, Långtjärn, Abbortjärn.
Övriga Sjöar och Tjärnar är öppna under planteringstiden:
Allmänheten uppmanas att respektera gällande fiskeförbud.
Styrelsen för Älvdalens Fiskevårdsområdesförening
www.alvdalensfvof.se